Opening expositie

BEETSTERZWAAG – In het monumentale Grietenijhuis wordt zaterdag 2 april om 16.00 uur een expositie geopend met bronzen beelden van de Nederlandse beeldhouwer Eja Siepman van den Berg en schilderijen van de Chinese schilder Lu Xinjian.

Het is werk dat op het eerste gezicht ver van elkaar lijkt te staan maar bij nader inzien van saillante betekenis blijkt te zijn.

De expositie is te zien van 2 april tot 5 mei. Het Grietenijhuis is open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur.

Figuratief en abstract niet per se tegenover elkaar

De beeldende kunst in deze tijd toont een brede etalage aan visueel idioom waarvan bij het gemiddelde publiek de op de natuur gebaseerde figuratie meer aanspreekt dan de taal van de abstractie.

Nog steeds is het blijkbaar aantrekkelijker om in een sculptuur of schilderij bekende, uit de realiteit stammende, vormen tegen te komen. Ook wint emotie het van een beredeneerd concept en kiezen we liever voor het geagiteerde gebaar van Van Gogh dan voor de afgewogen lijnen en vlakken van Mondriaan.

Vooral in het derde kwartaal van de vorige eeuw stonden deze standpunten fel tegenover elkaar.

Door het werk van Eja en Xinjian samen te exposeren, poogt Het Grietenijhuis dit te herzien.

Lees het hele artikel.